Kaitseme metsa ja metsaomanikke

Metsaühistu eesmärk on aidata metsaomanikku nii tööde teostamisel kui ka seista metsaomaniku õiguste eest seadusloome kujundamisel ja maksuküsimustes. Leiame lahendused Sinu metsaga seotud õigusalastele probleemidele. Kaitseme Sinu kui metsaomaniku huve erinevate metsatööde korraldamise ja organiseerimise käigus.

Juriidiline nõustamine

Metsaühistu konsulent Tiina Mitt pakub metsaomanikele juriidilist nõustamist metsamaa õiguslikes küsimustes ning aitab vajadusel suhelda riigiasutustega.

Juriidilise nõustamise valdkonnad:

  • metsa ja maaõiguses – metsaseadus, seadusjärgsed ja lepingujärgsed kitsendused ja piirangud (teed, juurdepääsud, naabrusõigused, servituudid)
  • omandiõigus – kinnisasja ja asjaõigustega seotu
  • metsa majandamise õiguslikud alused
  • keskkond – looduskaitselised piirangud, Natura 2000
  • lepinguõigus – raieõiguse võõrandamise lepingud, kasutusvalduse lepingud, puidu ost-müük
  • planeeringud – üld- ja detailplaneeringud, riiklikud planeeringud ja nende õigusaktidele vastavuse kontroll
  • metsaomaniku esindamine suhtlemisel kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega

Hind

Juriidilise nõustamise tasu kokkuleppel. Võta meiega ühendust!

BRONEERI AEG JURIIDILISEKS NÕUSTAMISEKS!

+372 5348 3252

laanemaa@metsauhistu.ee

Tallinna mnt 80, Uuemõisa, Haapsalu – Vaata asukohta kaardil