Looduskaitseliste piirangute toetus

Looduskaitseliste piirangute toetus kombineerib varasemalt tuntud Natura 2000 toetuse ja uue piirangute toetuse.

Piirangute toetus

Piirangute toetusega hüvitatakse erametsaomanikule väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvate erametsade looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Toetust suurusega 60 €/ha saab metsale:

  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku asuvas piiranguvööndis
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku asuvas hoiualal
  • Metsalal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus ehk projekteeritaval alal

Natura 2000

Natura 2000 toetusega hüvitatakse erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku aladel.

Toetust saab metsale:

  • Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndis  110 €/ha aastas
  • Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 €/ha aastas
  • Väljaspool Natura 2000 võrgustiku sihtkaitsevööndit 110 €/a aastas

Kontrolli, kas Sinu mets kuulub Looduskaitseliste piirangute toetuse metsaalade hulka

Maa-ameti kaardil saad kontrollida, kas Sinu mets kuulub looduskaitseliste piirangute alasse. Piirangute toetuse alad on kaardil tähistatud rohelisega.

Kontrolli Maa-ameti lehel

Taotlemine
Mõlemat toetust saad taotleda e-PRIA keskkonnas läbi “EMK looduskaitselised piirangud (ka Natura mets)” taotluse. Järgmine toetuse taotlemise aeg on 2023. aastal. Lisame toetuse taotlemise tähtaja nii pea kui 2023. aasta toetuste info on avalikustatud.

Metsaühistu spetsialistid aitavad Sind vajadusel toetuse taotluse täitmisel.

Teenustasu
Metsaühistu abiga toetuse taotlemine on ühistu liikmetele tasuta, mitteliikmetele on teenustasu 15 €.

TAOTLE LOODUSKAITSELISTE PIIRANGUTE TOETUST

Täida toetuse taotlus e-PRIAs.