Tormikahjustuse likvideerimise toetus

Värskete tormikahjustuse likvideerimiseks saad toetust taotleda kuni 500 € katastriüksuse kohta. Maksimaalselt on võimalik toetust taotleda kuni kahe katastriüksuse kohta kalendriaastas ühe metsaomaniku kohta.

Enne kui toetust taotlema hakkad, peavad metsatööd olema tehtud.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 2. september 2024.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE TORMIKAHJUSTUSTE LIKVIDEERIMISE TOETUST

Toetuse taotluse esitab Sinu eest metsaühistu konsulent kui tormikahjustuse metsatööd on temaga kinnitatud. Võta meie konsulentidega ühendust!

+372 5348 3252

laanemaa@metsauhistu.ee

Tallinna mnt 80, Uuemõisa, Haapsalu – Vaata asukohta kaardil

Oluline teada

  • Katastriüksusel peavad olema kehtivad inventeerimisandmed või on inventeerimisandmed kehtinud vähemalt taotluse esitamise aastale eelnenud aastal 1. jaanuari seisuga.
  • Toetust võib taotleda katastriüksusele, kus vähemalt ühel eraldisel on peapuuliigiks üle 30 aasta vanune kuusk.
  • Toetuse taotlemiseks peab olema konsulendi kinnitus, et tehtud tööd on olnud vajalikud, need on tehtud kõiki nõudeid järgides ning tööd täidavad üraskitõrje eesmärki olles tehtud õigel ajal ja õigel viisil.
  • Abikõlblikud on taotlemise kalendriaastal ning sellele eelnenud kalendriaastal tehtud tööd ja kulutused.
  • Tormikahjustuse likvideerimiseks saab taotleda toetust kui tormikahjustusega kuuskede maht on vähemalt 10 tihumeetrit katastriüksuse kohta, kahjustuse ulatus on eraldise kohta alla 0,5 hektari ning puud on metsast välja veetud õigel ajal üraskitõrje põhimõtete kohaselt.