Pärandkultuuri säilitamise toetus

Pärandkultuuri säilitamise toetus aitab Sul tagada pärandkultuuriobjekti säilimise ning tutvustada seda avalikkusele. Toetus katab kuni 80% allpool toodud tegevuste kuludest, kuid mitte rohkem kui 3 196 € pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas.

Toetus katab järgnevad tegevused:

  • erametsamaal paikneva pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud
  • oma töö
  • konsulendi hinnangu tasu pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta
  • konsulendi hinnangu tasu tehtud tööde kvaliteedile

Oluline teada

  • Toetuse taotlemiseks vajalik hinnang tööde tegemiseks võib olla vormistatud taotluse esitamise eelneval kalendriaastal, kuid töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.
  • Toetust saavad objektd peavad olema Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. juuli 2024.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel rakendame teenustasu 5% saadud toetusest.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 5348 3252

laanemaa@metsauhistu.ee

Tallinna mnt 80, Uuemõisa, Haapsalu – Vaata asukohta kaardil