Ulukikahjustuste ennetamise toetus

Ulukikahjustuste ennetamistöödeks nagu ulukitõrjevahendi ehk repellenti kasutamiseks ja ladva- ja  tüvekaitsmete paigaldamiseks saad taotleda toetust.

Repellenti kasutamine

Repellendi kasutamiseks saad 1 kord kalendriaastas taotleda toetust 70 €/ha kohta.

Ladva- ja tüvekaitsmete kasutamine

Tüve- ja ladvakaitsmete soetamise ja kasutamise toetus on kuni 50% kaitsmete hinnast.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 25. september 2023.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 5% saadud toetuse summast.

TAOTLE ULUKIKAHJUSTUSTE ENNETAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile laanemaa@metsauhistu.ee

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Repellendi kasutamiseks saad toetust taotleda samale metsaalale 1 kord kalendriaastas.
  • Ladva- ja tüvekaitsmete soetamiseks ja paigaldamiseks saad sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
  • Repellendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
  • Pritsimistöödega võid alustada 12. oktoobril kui ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
  • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.
  • Toetust ei saa Rail Balticu trassikoridoris asuvale maale. Kontrolli Maa-ameti lehel

ESITA ULUKIKAHJUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui ulukikahjustuste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile laanemaa@metsauhistu.ee