Ulukikahjustuste ennetamise toetus

Ulukikahjustuste ennetamistöödeks nagu ulukitõrjevahendi ehk repellenti kasutamiseks ja ladva- ja  tüvekaitsmete paigaldamiseks saad taotleda toetust.

Toetuse suurus

Füüsiline isik & FIEJuriidiline isik
Repellendi kasutamine146 €/ha122 €/ha
Ladva- ja tüvekaitsmete kasutamine146 €/ha122 €/ha

Toetuse taotluse tähtaeg on 27. september 2024.

Teenustasu
Toetuse väljamaksmisel rakendame teenustasu 5% saadud toetuse summast.

TAOTLE ULUKIKAHJUSTUSTE ENNETAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile laanemaa@metsauhistu.ee

Toetust taotledes pane tähele

 • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
 • Repellendi kasutamiseks saad toetust taotleda samale metsaalale üks kord kalendriaastas.
 • Ladva- ja tüvekaitsmete soetamiseks ja paigaldamiseks saad sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2023-2027).
 • Tööd tuleb teostada 18 kuu jooksul toetuse otsuse tegemist.
 • Toetust saavad taotleda ainult füüsilised isikud ning mikroettevõtjast FIE-d ja äriühingud, kellel on alla 10 töötaja ja kelle aasta käive või bilansimaht ei ületa kahte miljonit eurot.
 • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda kinnistu omanik või kasutusvaldaja kui on olemas omaniku kirjalik nõusolek toetatava tegevuse elluviimiseks. Kasutusvalduse kehtivus peab olema vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.
 • Toetust ei saa taotleda metsamaale, mis asub Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohas.
 • Repellendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
 • Pritsimistöödega võid alustada 8.10.2024 kui ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
 • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.
 • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.

ESITA ULUKIKAHJUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui ulukikahjustuste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile laanemaa@metsauhistu.ee