Maaomanike meeleavaldus 29. mail

Eesti Erametsaliidu eestvedamisel oodatakse maa- ja metsaomanikke osalema maaomanike meeleavaldusel, et otsustajatele näidata, et piirangud on muutunud maaomanikele talumatult koormavaks.

Aeg: 29. mai 13:00

Asukoht: Tallinnas Toompeal, Riigikogu hoone ees

Registreerumine: täida see registreerumisvorm

Miks meeleavaldus toimub? 

Viimasel ajal on aina teravamalt päevakorda kerkinud probleemid maa- ja erametsaomanike õiguste piiramisest looduskaitselistel eesmärkidel. Lugematutest piirangutest tulenevad kompensatsioonid on ebaõiglased (hüvitised on sarnasel  tasemel aastast 2008). Lobitöö ja läbirääkimised ei ole paraku tulemust andnud. Eesti Erametsaliit on olukorda analüüsinud ning leidnud, et käes on aeg oma õiguste eest avalikult seista. Lisaks ilmnes erametsaomanike seas läbiviidud küsitluses valmisolek ja soov meeleavalduses osaleda. Tänastest ja peagi lisanduvatest piirangutest saad lähemalt lugeda erametsaliidu lehelt.

Mida meeleavaldusel nõutakse?

  • Õiglaste ja kiirete kompensatsioonide väljamaksmine metsaomanikele, kelle maale kehtestatakse looduskaitselised piirangud maa kasutamiseks (kohene raieküpse metsa turuhind + iga-aastane hüvitis). Praegused hüvitised ei kata omanikele saamata jäävat tulu.
  • Looduskaitse alla võetava eraomanduses oleva metsa asendamine riigile kuuluva majandusmetsaga, et eraomanik saaks oma metsa majandamisega jätkata. Praegused regulatsioonid looduskaitsealuste metsade asendamist riigi maaga ei võimalda.
  • Maatulundusmaa maamaksu tõus peab jääma aastas 10% piiresse, nagu enne maade korralist hindamist maaomanikele lubati.
  • Lõpetada põhjendamatute piirangute lisamine eramaale.

Kuidas meeleavaldus välja näeb? 

Ärgas kodanikkond ja oma õiguste eest seismine on demokraatia selgroog. Me ei vastanda end looduskaitsele. Küll aga toome välja, et piirangute ebaproportsionaalne laienemine, ebaõiglane hüvitiste süsteem, vohav bürokraatia ja poliitikute täitmata lubadused on kujunenud meie jaoks liiga teravaks probleemiks. 

Et oma sõnumeid paremini kohale viia, hõivavad Riigikogu esise üheks päevaks lugematud puuistikud ja inimesed, kes enam oma metsas vabalt tegutseda ei saa.

Täpne ürituse programm on koostamisel ja see avaldatakse peagi Eesti Erametsaliidu kodulehel ning ürituse lehel Facebookis.

Kuidas osaleda?

Kui soovid oma maad puudutavates küsimustes kaasa rääkida, siis ära jää lootma, et keegi teine sinu huvide eest Riigikogu hoone ees seisab. Tule osale meeleavaldusel!

Transport

Kui vajad meeleavaldusele sõiduks transporti, siis anna oma tulekust teada hiljemalt 22. mail ja Eesti Erametsaliit tagab tasuta transpordi meeleavaldusele ja tagasi.

Lisaküsimuste korral võta meiega ühendust